Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Zarząd MakoLab SA informuje niniejszym o harmonogramie przekazywania raportów okresowych w systemie EBI w 2016 roku. 
Raporty kwartalne będą przekazywane w następujących terminach:

- za IV-ty kwartał 2015 r. - 12 lutego 2016 r.,
- za I-szy kwartał 2016 r. - 13 maja 2016 r.,
- za II-gi kwartał 2016 r. - 12 sierpnia 2016 r.,
- za III-ci kwartał 2016 r. - 14 listopada 2016 r.

Raport roczny za 2015 r. zostanie przekazany w dniu 13 maja 2016 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.
Let's talk Need more information? Contact us! Click here
MakoLab office
117 Avenue Victor Hugo
92100 Boulogne Billancourt 

Appelez nous: +33 1 70 96 00 26
Envoyez-nous un email: paris[at]makolab.com
www: france.makolab.com
MakoLab UK. Ltd. - registered office
Craven House, Ground Floor 40-44 Uxbridge Road, London W5 2BS
Call us: +44 (0) 203 950 1071
E-mail us: london[at]makolab.com 
www: uk.makolab.com
MakoLab UK. Ltd. - business office
Work.life, 13 Hawley Crescent,
London NW1 8NP

Call us: +44 (0) 203 950 1071
E-mail us: london[at]makolab.com 
www: uk.makolab.com
Send us a message