Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy za 2017 r.

2018-06-15

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4 /2018 opublikowanego systemem ESPI w dniu 28 maja 2017 r., uzupełnionego raportem bieżącym nr 5/2018 opublikowanym systemem ESPI tego samego dnia, dotyczącego uchwały Zarządu MakoLab S.A. (dalej Spółka) o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenia na dywidendę z zysku za rok obrotowy 2017 kwoty 139 739,60 zł, co oznacza, że na jedną akcję przypada 2 gr, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący w/w rekomendacji.

Uwzględniając opinię Rady Nadzorczej MakoLab S.A. Zarząd Spółki zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podzielić zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 1 132 021,08 zł w następujący sposób:
- kwotę 992 281,48 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- kwotę 139 739,60 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy.
Let's talk Need more information? Contact us! Click here
MakoLab office
117 Avenue Victor Hugo
92100 Boulogne Billancourt 

Appelez nous: +33 1 70 96 00 26
Envoyez-nous un email: paris[at]makolab.com
www: france.makolab.com
MakoLab UK. Ltd. - registered office
Craven House, Ground Floor 40-44 Uxbridge Road, London W5 2BS
Call us: +44 (0) 203 950 1071
E-mail us: london[at]makolab.com 
www: uk.makolab.com
MakoLab UK. Ltd. - business office
Work.life, 13 Hawley Crescent,
London NW1 8NP

Call us: +44 (0) 203 950 1071
E-mail us: london[at]makolab.com 
www: uk.makolab.com
Send us a message