Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy za 2018 r.

2019-06-14

Nawiązując do raportu bieżącego nr 4 /2019 opublikowanego systemem ESPI w dniu 29 maja 2019 r., dotyczącego uchwały Zarządu MakoLab S.A. (dalej Spółka) o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenia na dywidendę z zysku za rok obrotowy 2018 kwoty 139 739,60 zł, co oznacza, że na jedną akcję przypada 2 gr, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 13 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący w/w rekomendacji.

Uwzględniając opinię Rady Nadzorczej MakoLab S.A. Zarząd Spółki zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podzielić zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 2 463 184,11 zł w następujący sposób:
- kwotę 2 323 444,51 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- kwotę 139 739,60 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy.


Let's talk Need more information? Contact us! Click here
MakoLab office
117 Avenue Victor Hugo
92100 Boulogne Billancourt 

Appelez nous: +33 1 70 96 00 26
Envoyez-nous un email: paris[at]makolab.com
www: france.makolab.com
MakoLab UK. Ltd. - registered office
Craven House, Ground Floor 40-44 Uxbridge Road, London W5 2BS
Call us: +44 (0) 203 950 1071
E-mail us: london[at]makolab.com 
www: uk.makolab.com
MakoLab UK. Ltd. - business office
Work.life, 13 Hawley Crescent,
London NW1 8NP

Call us: +44 (0) 203 950 1071
E-mail us: london[at]makolab.com 
www: uk.makolab.com
Send us a message