Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd MakoLab S.A z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje, że w dniu 27.08.2015 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie Pani Krzysztofy Sopek, Prokurenta Spółki, sporządzone na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382), o transakcjach skutkujących zmniejszeniem o więcej niż 1% ogólnej liczby głosów w spółce MakoLab S.A. Spółka przekazuje treść zawiadomienia w załączeniu. 

Zawiadomienie Prokurent MakoLab SA - art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Share this
Let's talk Need more information? Contact us! Click here
MakoLab SA Delivery Center
ul. Konstantynów 1F
Lublin 20-708
 
Call us: +48 532 759 508
Write to us: office[at]makolab.com
MakoLab office
117 Avenue Victor Hugo
Boulogne Billancourt 92100

Appelez nous: +33 1 70 96 00 26
Envoyez-nous un email: paris[at]makolab.com
www: france.makolab.com
MakoLab UK. Ltd.
Work.life, 13 Hawley Crescent,
London NW1 8NP

Call us: +44 (0) 203 950 1071
E-mail us: london[at]makolab.com 
www: uk.makolab.com

MakoLab USA Inc.
2153 S.E. Hawthorne Road, Suite 205
Gainesville, Florida 32641

Call us: +1 (774) 326-0850
E-mail us: info-us[at]makolab.com 
www: us.makolab.com

 

Send us a message