Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd MakoLab S.A z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje, że w dniu 27.08.2015 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie Pani Krzysztofy Sopek, Prokurenta Spółki, sporządzone na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382), o transakcjach skutkujących zmniejszeniem o więcej niż 1% ogólnej liczby głosów w spółce MakoLab S.A. Spółka przekazuje treść zawiadomienia w załączeniu. 

Zawiadomienie Prokurent MakoLab SA - art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Share this
Let's talk Need more information? Contact us! Click here
MakoLab office
117 Avenue Victor Hugo
92100 Boulogne Billancourt 

Appelez nous: +33 1 70 96 00 26
Envoyez-nous un email: paris[at]makolab.com
www: france.makolab.com
MakoLab UK. Ltd. - registered office
Craven House, Ground Floor 40-44 Uxbridge Road, London W5 2BS
Call us: +44 (0) 203 950 1071
E-mail us: london[at]makolab.com 
www: uk.makolab.com
MakoLab UK. Ltd. - business office
Work.life, 13 Hawley Crescent,
London NW1 8NP

Call us: +44 (0) 203 950 1071
E-mail us: london[at]makolab.com 
www: uk.makolab.com
Send us a message