Raport miesięczny za marzec 2017 r.

2017-04-14

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za marzec 2017 r.
MakoLab raport miesięczny luty 2017