Rekomendacja w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki przez WZA upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki