Uchwała Rady Nadzorczej w/s wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2015 r.

Nawiązując do raportu bieżącego MakoLab S.A. (dalej: „Spółka”) nr 37/2015, dotyczącego uchwały Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2015 r., Zarząd Spółki informuje, że w dniu 25.11.2015 r. Rada Nadzorcza MakoLab S.A. podjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015 r. z zachowaniem warunków zaproponowanych przez Zarząd, tj.

- całkowita wartość wypłaconej zaliczki wyniesie 495.231,10 zł (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych dziesięć groszy), 
- do zaliczki uprawnione będą wszystkie akcje Spółki serii A, B, C, D w łącznej liczbie 7.074.730 akcji,
- zaliczka w przeliczeniu na jedną akcję Spółki wyniesie 0,07 zł (siedem groszy), 
- dniem, według którego ustala się uprawnionych akcjonariuszy do zaliczki, będzie 22 grudnia 2015 r.,
- dniem wypłaty zaliczki będzie 29 grudnia 2015 r.


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Zieliński - Prezes Zarządu
  • Mirosław Sopek - Wiceprezes Zarządu
Let's talk Need more information? Contact us! Click here
MakoLab office
117 Avenue Victor Hugo
92100 Boulogne Billancourt 

Appelez nous: +33 1 70 96 00 26
Envoyez-nous un email: paris[at]makolab.com
www: france.makolab.com
MakoLab UK. Ltd. - registered office
Craven House, Ground Floor 40-44 Uxbridge Road, London W5 2BS
Call us: +44 (0) 203 950 1071
E-mail us: london[at]makolab.com 
www: uk.makolab.com
MakoLab UK. Ltd. - business office
Work.life, 13 Hawley Crescent,
London NW1 8NP

Call us: +44 (0) 203 950 1071
E-mail us: london[at]makolab.com 
www: uk.makolab.com
Send us a message