Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. 29.06.2017 r.

2017-06-02

Zarząd MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godzinę 15.00., w Łodzi, w biurze Spółki przy ul. Rzgowskiej 30.

Na Walnym Zgromadzeniu pod głosowanie zostaną poddanie między innymi uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych MakoLab S.A. (projekt uchwały nr 19), w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki (projekt uchwały nr 20) oraz w przedmiocie zmiany oznaczenia serii akcji (projekt uchwały nr 21).

W związku z uchwałami w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz w przedmiocie zmiany oznaczenia serii akcji na Walnym Zgromadzeniu pod głosowanie zostanie poddana również uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana par. 7 ust. 1 Statutu; projekt uchwały nr 22).

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał na Walne Zgromadzenie, wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu, informację o proponowanej zmianie Statutu MakoLab S.A oraz aktualne brzmienie Statutu Spółki.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makolab SA na dzień 29.06.2017 r.
Let's talk Need more information? Contact us! Click here
MakoLab SA Delivery Center
ul. Konstantynów 1F
Lublin 20-708
 
Call us: +48 532 759 508
Write to us: office[at]makolab.com
MakoLab office
117 Avenue Victor Hugo
Boulogne Billancourt 92100

Appelez nous: +33 1 70 96 00 26
Envoyez-nous un email: paris[at]makolab.com
www: france.makolab.com
MakoLab UK. Ltd.
Work.life, 13 Hawley Crescent,
London NW1 8NP

Call us: +44 (0) 203 950 1071
E-mail us: london[at]makolab.com 
www: uk.makolab.com

MakoLab USA Inc.
2153 S.E. Hawthorne Road, Suite 205
Gainesville, Florida 32641

Call us: +1 (774) 326-0850
E-mail us: info-us[at]makolab.com 
www: us.makolab.com

 

Send us a message