Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makolab S.A. na dzień 29.06.2015 r.

Zarząd MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. na dzień 29 czerwca 2015 roku, na godzinę 15.00., w Łodzi, w biurze Spółki przy ul. Rzgowskiej 30. 

W załączeniu treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał na Walne Zgromadzenie, wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. 

Ogłoszenie ZWZA MakoLab S.A. 29.06.2015 
Projekty uchwał ZWZA MakoLab S.A. 29.06.2015 
Wzór pełnomocnictwa ZWZA MakoLab S.A. 29.06.2015 
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZA MakoLab S.A. 29.06.2015
Share this
Let's talk Need more information? Contact us! Click here
MakoLab office
117 Avenue Victor Hugo
92100 Boulogne Billancourt 

Appelez nous: +33 1 70 96 00 26
Envoyez-nous un email: paris[at]makolab.com
www: france.makolab.com
MakoLab UK. Ltd. - registered office
Craven House, Ground Floor 40-44 Uxbridge Road, London W5 2BS
Call us: +44 (0) 203 950 1071
E-mail us: london[at]makolab.com 
www: uk.makolab.com
MakoLab UK. Ltd. - business office
Work.life, 13 Hawley Crescent,
London NW1 8NP

Call us: +44 (0) 203 950 1071
E-mail us: london[at]makolab.com 
www: uk.makolab.com
Send us a message