Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makolab S.A. na dzień 29.06.2015 r.

Zarząd MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. na dzień 29 czerwca 2015 roku, na godzinę 15.00., w Łodzi, w biurze Spółki przy ul. Rzgowskiej 30. 

W załączeniu treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał na Walne Zgromadzenie, wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. 

Ogłoszenie ZWZA MakoLab S.A. 29.06.2015 
Projekty uchwał ZWZA MakoLab S.A. 29.06.2015 
Wzór pełnomocnictwa ZWZA MakoLab S.A. 29.06.2015 
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZA MakoLab S.A. 29.06.2015
Share this
Let's talk Need more information? Contact us! Click here
MakoLab SA Delivery Center
ul. Konstantynów 1F
Lublin 20-708
 
Call us: +48 532 759 508
Write to us: office[at]makolab.com
MakoLab office
117 Avenue Victor Hugo
Boulogne Billancourt 92100

Appelez nous: +33 1 70 96 00 26
Envoyez-nous un email: paris[at]makolab.com
www: france.makolab.com
MakoLab UK. Ltd.
Work.life, 13 Hawley Crescent,
London NW1 8NP

Call us: +44 (0) 203 950 1071
E-mail us: london[at]makolab.com 
www: uk.makolab.com

MakoLab USA Inc.
2153 S.E. Hawthorne Road, Suite 205
Gainesville, Florida 32641

Call us: +1 (774) 326-0850
E-mail us: info-us[at]makolab.com 
www: us.makolab.com

 

Send us a message