EU Projects - European Union Flag - L

EU Projects

Projects in progress
2021-06-23
Promocja marki i usług MakoLab na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie dla branży IT/ICT
Celem głównym projektu jest rozwój działalności eksportowej firmy na rynkach zagranicznych poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych.
EU Projects PARP Flaga Logo
Działanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
2021-02-09
ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup serwera
Zwiększenie konkurencyjności spółki MakoLab SA dzięki uproduktowieniu inteligentnej, uniwersalnej semantycznej wyszukiwarki Search Insights (SI) - dla stron internetowych i zasobów danych lokalnych
EU Projects PARP Flaga Logo
Działanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
2021-02-09
ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usług doradczych dotyczących rozszerzenia modułu semantyczno-lingwistycznego oraz usprawnienie modułu ontologicznego
Zwiększenie konkurencyjności spółki MakoLab SA dzięki uproduktowieniu inteligentnej, uniwersalnej semantycznej wyszukiwarki Search Insights (SI) - dla stron internetowych i zasobów danych lokalnych.
EU Projects PARP Flaga Logo
Działanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
2020
"Improving MakoLab S.A.’s competitiveness through the purchase of scientific research leading to the creation of the company’s ‘smart-contract’ component based on methods of logic for Blockchain-based systems."
The goal of the project and its planned results
The goal of the project and its final result is for MakoLab to develop a significantly improved product Graphchain (www.graphchain.io) - basing on innovative solutions in the fields of logic, logic programming and Blockchain technology. The final result of the project will be to increase the quality of MakoLab's services in the field of Blockchain technology, and therefore to increase the competitiveness of the company's offer in this technological area, also meaning its revenues increase. At the same time, the end-product of the project will improve the positioning of the company on the Blockchain products and services market.
Project value: PLN 389 664.00
EU project financing: PLN 269 280.00
EU Projects PARP Flaga Logo
Co-financed by the European Regional Development Fund under the Smart Growth Operational Programme.
Completed projects
2017 - 2018
"Conducting industrial research and development work using modified Blockchain technology for modern digital identifiers requiring absolute non-repudiation, authenticity, uniqueness, transparency and stability."
Project value: PLN 2 042 605.07
Project financing: PLN 1 234 660.17
EU Projects NCBR Logo
Co-financed by the European Regional Development Fund under the Smart Growth Operational Programme.
2017 - 2018
"Improving MakoLab S.A.’s competitiveness through the purchase of scientific research leading to the ontological and linguistic components of the Makolab ‘Search Insights’ search engine for dedicated web pages, significantly improving its performance quality."
Project value: PLN 394 830.00
Project financing: PLN 224 700.00
EU Projects PARP Logo
Co-financed by the European Regional Development Fund under the Smart Growth Operational Programme.
2013-2014
"Developing technological foundations for semantic content management systems."

Carried out under the Regional Operational Program for the Łódź Voivodship for 2007-2013.

Priority axis 3: Economy, Innovation, Entrepreneurship.
EU Projects Lodzkie Logo
Co-financed by the European Regional Development Fund and from the National Budget.
2012
"Creating an ontology to describe questions concerning used cars and the possibilities of configurating them; developing technical IT solutions to enable the implementation of the ontology."

Carried out under the Regional Operational Program for the Lódź Voivodship for 2007-2013.

Priority axis 3: Economy, Innovation, Entrepreneurship.
EU Projects Lodzkie Logo
Co-financed by the European Regional Development Fund and the National Budget.
2009-2010
"Improving MakoLab S.A.’s competitiveness through the development and implementation of innovative information technology and the modernisation of the software development process."

Carried out under the Regional Operational Program for the Łódź Voivodship for years 2007-2013.

Priority axis 3: Economy, Innovation, Entrepreneurship.
EU Projects Lodzkie Logo
Co-financed by the European Regional Development Fund and the National Budget.

European Funds for the development of the Łódź region.