Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku MakoLab Spółka Akcyjna
2018-01-25

Zarząd MakoLab S.A. informuje niniejszym o harmonogramie przekazywania raportów okresowych w systemie EBI w 2018 roku. 
Raporty kwartalne będą przekazywane w następujących terminach:
- za IV-ty kwartał 2017 r. - 14 lutego 2018 r.,
- za I-szy kwartał 2018 r. - 14 maja 2018 r.,
- za II-gi kwartał 2018 r. - 14 sierpnia 2018 r.,
- za III-ci kwartał 2018 r. - 14 listopada 2018 r.
Raport roczny za 2017 r. zostanie przekazany w dniu 25 maja 2018 r.
Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego publikowanego systemem EBI.