Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku MakoLab Spółka Akcyjna
2019-01-30

Zarząd MakoLab S.A. informuje niniejszym o harmonogramie przekazywania raportów okresowych w systemie EBI w 2019 roku.
Raporty kwartalne będą przekazywane w następujących terminach:
- za IV-ty kwartał 2018 r. - 14 lutego 2019 r.,
- za I-szy kwartał 2019 r. - 14 maja 2019 r.,
- za II-gi kwartał 2019 r. - 14 sierpnia 2019 r.,
- za III-ci kwartał 2019 r. - 14 listopada 2019 r.
Raport roczny za 2018 r. zostanie przekazany w dniu 24 maja 2019 r.
Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.