Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku MakoLab Spółka Akcyjna
2020-01-29

Zarząd MakoLab S.A. informuje niniejszym o harmonogramie przekazywania raportów okresowych w systemie EBI w 2020 roku.
Raporty kwartalne będą przekazywane w następujących terminach:
- za IV-ty kwartał 2019 r. - 14 lutego 2020 r.,
- za I-szy kwartał 2020 r. - 14 maja 2020 r.,
- za II-gi kwartał 2020 r. - 14 sierpnia 2020 r.,
- za III-ci kwartał 2020 r. - 13 listopada 2020 r.
Raport roczny za 2019 r. zostanie przekazany w dniu 22 maja 2020 r.
Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.