Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku MakoLab Spółka Akcyjna
2021-01-26

Zarząd MakoLab S.A. informuje niniejszym o harmonogramie przekazywania raportów okresowych w systemie EBI w 2021 roku.

Raporty kwartalne będą przekazywane w następujących terminach:

- za IV-ty kwartał 2020 r. - 12 lutego 2021 r.,
- za I-szy kwartał 2021 r. - 14 maja 2021 r.,
- za II-gi kwartał 2021 r. - 13 sierpnia 2021 r.,
- za III-ci kwartał 2021 r. - 12 listopada 2021 r.
Raport roczny za 2020 r. zostanie przekazany w dniu 20 kwietnia 2021 r.
Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.