Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku MakoLab Spółka Akcyjna
2022-01-26

Zarząd MakoLab S.A. informuje niniejszym o harmonogramie przekazywania raportów okresowych w systemie EBI w 2022 roku.

Raporty kwartalne będą przekazywane w następujących terminach:

- za IV-ty kwartał 2021 r. - 14 lutego 2022 r.,
- za I-szy kwartał 2022 r. - 13 maja 2022 r.,
- za II-gi kwartał 2022 r. - 12 sierpnia 2022 r.,
- za III-ci kwartał 2022 r. - 14 listopada 2022 r.

Raport roczny za 2021 r. zostanie przekazany w dniu 29 kwietnia 2022 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.