Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku MakoLab Spółka Akcyjna
2023-01-31

Raporty kwartalne będą przekazywane w następujących terminach:

- za IV-ty kwartał 2022 r. - 14 lutego 2023 r.

- za I-szy kwartał 2023 r. - 12 maja 2023 r.

- za II-gi kwartał 2023 r. - 14 sierpnia 2023 r.

- za III-ci kwartał 2023 r. - 14 listopada 2023 r.

Raport roczny za 2022 r. zostanie przekazany w dniu 28 kwietnia 2023 r. Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Wojciech Zieliński - Prezes Zarządu
  • Mirosław Sopek - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Adamkiewicz - Wiceprezes Zarządu