Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku MakoLab Spółka Akcyjna
2024-01-26

Zarząd MakoLab S.A. informuje niniejszym o harmonogramie przekazywania raportów okresowych w systemie EBI w 2024 roku.

Raporty kwartalne będą przekazywane w następujących terminach:
- za IV-ty kwartał 2023 r. - 14 lutego 2024 r.,
- za I-szy kwartał 2024 r. - 14 maja 2024 r.,
- za II-gi kwartał 2024 r. - 14 sierpnia 2024 r.,
- za III-ci kwartał 2024 r. - 14 listopada 2024 r.

Raport roczny za 2023 r. zostanie przekazany w dniu 21 maja 2024 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.