Korekta raportu ESPI nr 5/2021
2021-06-29

Zarząd MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej Spółka) informuje, iż w tytule raportu bieżącego nr 5/2021 opublikowanego przez Spółkę system ESPI w dniu 28 czerwca 2021 r. omyłkowo wskazano datę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się 28 czerwca 2021 r. Prawidłowy tytuł w/w raportu powinien brzmieć "Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2021 roku". Pozostała treść raportu bieżącego nr 5/2021 nie wymaga korekty.