Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy za 2022 r.
2023-06-14

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4 /2023 opublikowanego systemem ESPI w dniu 17 maja 2023 r. dotyczącego uchwały Zarządu MakoLab S.A. odnośnie podziału zysku za 2022 r. Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 12 czerwca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny powyższego wniosku i w jej wyniku postanowiła rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2022 w części, to jest:

- w kwocie 2 965 458,45 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,

a w części, to jest

- w kwocie 698 698 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Ostateczną decyzję o podziale zysku za rok 2022 podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 29.06.2023 r.