Podpisanie umowy o badanie sprawozdań finansowych
2018-01-11

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2017 opublikowanego systemem ESPI w dniu 16.10.2017 r. dotyczącego wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych MakoLab S.A. za rok 2017 i 2018 Zarząd MakoLab S.A. informuje, że w dniu 10.01.2018 r. powziął informację o podpisaniu Umowy o badanie sprawozdań finansowych MakoLab S.A. za rok 2017 i 2018 przez wybrany podmiot tj. "ForBiznes Audyt – Libsz Kępka Zielińska – biegli rewidenci" Spółka partnerska z siedzibą w Łodzi, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3269. Oznacza to, że w/w Umowa została ostatecznie przyjęta przez obie strony.