Rezygnacja członka Rady Nadzorczej MakoLab Spółka Akcyjna
2021-05-24

Zarząd MakoLab S.A. (Spółka) informuje, że do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Piotra Ignaczaka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z dniem 30.06.2021 r. Przyczyną rezygnacji są względy osobiste.
Skład Rady Nadzorczej Spółki zostanie uzupełniony podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.