Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2019-12-19

Zarząd MakoLab S.A. („Spółka”) informuje, że z dniem 18.12.2019 r. zawarł z BTFG Advisory sp. z o.o. aneks do umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, na mocy którego:
1. z dniem 31.12.2019 r. nastąpi rozwiązanie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy w rozumieniu Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
2. kontynuuje współpracę z BTFG Advisory sp. z o.o w niezmienionym zakresie, z uwzględnieniem faktu, że BTFG Advisory sp. z o.o. z dniem 31.12.2019 r., przestaje być podmiotem wpisanym na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.