Treść uchwał podjętych przez NWZA MakoLab S.A. w dniu 06.12.2023
2023-12-07

Zarząd MakoLab S.A. podaje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 06 grudnia 2023 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w toku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad. Nikt z obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do żadnej z podjętych uchwał.

Pobierz
Treść uchwał podjętych przez NWZA MakoLab S.A. w dniu 06.12.2023 r.