Treść uchwał podjętych przez ZWZA MakoLab S.A. w dniu 29.06.2018 r.
2018-06-29

Zarząd MakoLab S.A. podaje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 29 czerwca 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad.
Nikt z obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do żadnej z podjętych uchwał.

Pobierz
Treść uchwał podjętych przez ZWZA MakoLab S.A. w dniu 29.06.2018 r.