Treść uchwał podjętych przez ZWZA MakoLab S.A. w dniu 30.06.2020 r.
2020-06-30

Zarząd MakoLab S.A. podaje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 30 czerwca 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad. Nikt z obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do żadnej z podjętych uchwał.

Pobierz
Treść uchwał podjętych przez ZWZA MakoLab S.A. w dniu 30.06.2020 r.