Uchylenie uchwały o powołaniu Wiceprezesa Zarządu MakoLab S.A.
2023-11-02

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2023 z dnia 02.10.2023 oraz 14/2023 z dnia 25.10.2023 opublikowanych systemem ESPI Zarząd MakoLab S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30.10.2023 Rada Nadzorcza Spółki uchyliła uchwałę z dnia 02.10.2023 o powołaniu Pana Piotra Ignaczaka na Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Pan Piotr Ignaczak został powołany przez Zarząd MakoLab S.A. na Prokurenta Spółki.