Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-08-27

Zarząd MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz piąty i ostatni wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Ogrodowej 8, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00.