Wstępna wartość przychodów netto ze sprzedaży za 2023 r.
2024-01-18

W nawiązaniu do informacji przekazanej w raportach kwartalnych za II i III kwartał 2023 r. o możliwych scenariuszach realizacji przychodów ze sprzedaży w 2023 r. Zarząd MakoLab S.A. ("Spółka") informuje, że według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu wstępna wartość przychodów netto ze sprzedaży Spółki w 2023 r. wynosi 72,3 mln zł (wobec 69,1 mln zł w 2022 r.), co w ujęciu rok do roku oznacza wzrost wartości sprzedaży o 4,6%.

Zarząd MakoLab S.A. podkreśla, że powyższe dane finansowe za 2023 r. mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie po uwzględnieniu wszystkich danych i okoliczności branych pod uwagę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2023 r.