Wybór biegłego rewidenta do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych MakoLab S.A. za rok 2023 i 2024
2023-11-02

Zarząd MakoLab S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30.10.2023 r. Rada Nadzorcza MakoLab S.A. wybrała FORAUDIT sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisaną na listę firm audytorskich Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod nr 3372, do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych MakoLab S.A. za rok 2023 i 2024.

Wybór biegłego rewidenta został dokonany na podstawie § 15, ust. 2, pkt k_ Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Spółka nie sporządzała skonsolidowanych sprawozdań finansowych przed 2023 r. Z uwagi na przekroczenie na koniec 2022 r. wielkości uprawniających do niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego określonych w art. 56 ust. 1 ustawy o rachunkowości przewiduje zaistnienie obowiązku sporządzenia takiego sprawozdania za 2023 r.

Ostateczna decyzja o sporządzeniu sprawozdania skonsolidowanego zostanie podjęta w porozumieniu z biegłym rewidentem po weryfikacji przekroczenia przez Spółkę kryteriów zwolnienia z konsolidacji na koniec 2023 r.