Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych MakoLab S.A. za rok 2019 i 2020
2019-10-07

Zarząd MakoLab S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 04.10.2019 r. Rada Nadzorcza MakoLab S.A. wybrała "Foraudit Bujnowicz Pożyczka i Partnerzy Biegli Rewidenci" Spółka partnerska z siedzibą w Łodzi, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 3372, do badania sprawozdań finansowych MakoLab S.A. za rok 2019 i 2020.
Wybór został dokonany na podstawie § 15, ust. 2, pkt k_ Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Kancelaria "Foraudit Bujnowicz Pożyczka i Partnerzy Biegli Rewidenci" S.p. nie przeprowadzała wcześniej badania sprawozdań finansowych MakoLab S.A.