Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych MakoLab S.A. za rok 2021 i 2022
2021-10-28

Zarząd MakoLab S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 21.10.2021 r. Rada Nadzorcza MakoLab S.A. wybrała "Foraudit Bujnowicz Pożyczka i Partnerzy Biegli Rewidenci" Spółka partnerska z siedzibą w Łodzi, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 3372, do badania sprawozdań finansowych MakoLab S.A. za rok 2021 i 2022.
Wybór został dokonany na podstawie § 15, ust. 2, pkt k_ Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Kancelaria "Foraudit Bujnowicz Pożyczka i Partnerzy Biegli Rewidenci" S.p. przeprowadzała badanie sprawozdań finansowych MakoLab S.A. za rok 2019 i 2020.