Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych MakoLab S.A. za rok 2023 i 2024
2023-10-02

Zarząd MakoLab S.A. (dalej Spółka) informuje, że w dniu 02.10.2023 r. Rada Nadzorcza MakoLab S.A. wybrała FORAUDIT sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisaną na listę firm audytorskich Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod nr 3372, do badania sprawozdań finansowych MakoLab S.A. za rok 2023 i 2024.

Wybór został dokonany na podstawie § 15, ust. 2, pkt k_ Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Kancelaria FORAUDIT sp. z o.o. (wcześniej "Foraudit Bujnowicz Pożyczka i Partnerzy Biegli Rewidenci" S.p.) przeprowadzała badanie sprawozdań finansowych MakoLab S.A. za rok 2019, 2020, 2021 i 2022.