Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów
2021-06-29

Zarząd MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje w załączeniu listę Akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2021 r.

Pobierz
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów