Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06 grudnia 2023 roku
2023-12-06

Zarząd MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje w załączeniu listę Akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 06 grudnia 2023 r.

Pobierz
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06 grudnia 2023 roku