Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2019 r.
2019-06-28

Zarząd MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje w załączeniu listę Akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2019 r.

Pobierz
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2019 r.