Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2020 r.
2020-06-30

Zarząd MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje w załączeniu listę Akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2020 r.

Pobierz
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2020 r.