Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
2019-10-23

Zarząd MakoLab S.A. informuje, że w dniu 23.10.2019 r. zawarł z "Foraudit Bujnowicz Pożyczka i Partnerzy Biegli Rewidenci” Spółka partnerska z siedzibą w Łodzi, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 3372, umowę o badanie i ocenę sprawozdań finansowych MakoLab S.A. za rok obrotowy 2019 i 2020.