Zawiadomienia Wiceprezesa Zarządu o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki
2021-11-06

Zarząd MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi (Spółka) informuje, że w dniu 28.10.2021 r. wpłynęły do Spółki zawiadomienia Pana Mirosława Sopka, Wiceprezesa Zarządu MakoLab S.A., sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014, o transakcjach sprzedaży akcji spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze oraz przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.
Spółka przekazuje treść zawiadomień w załączeniu.

Pobierz
Zawiadomienia Wiceprezesa Zarządu o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki