Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki MakoLab S.A.
2019-03-13

Zarząd MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje, że w dniu 13.03.2019 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie Pana Piotra Adamkiewicza, Wiceprezesa Zarządu Spółki (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014, o dokonanych transakcjach kupna akcji MakoLab S.A. Spółka przekazuje treść zawiadomienia w załączeniu.

Pobierz
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki MakoLab S.A.