Zawiadomienie osoby pełniącej obowiązki zarządcze o transakcjach na akcjach Spółki
2018-02-23

Zarząd MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi "Spółka" informuje, że w dniu 22.02.2018 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie Pana Mirosława Sopka, Wiceprezesa Zarządu Spółki (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014, o dokonanych transakcjach sprzedaży akcji MakoLab S.A. Spółka przekazuje treść zawiadomienia w załączeniu.

Pobierz
Zawiadomienie osoby pełniącej obowiązki zarządcze o transakcjach na akcjach Spółki