Zawiadomienie osoby pełniącej obowiązki zarządcze o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki
2018-06-15

Zarząd MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi "Spółka" informuje, że w dniu 14.06.2018 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie Pana Wojciecha Zielińskiego, Prezesa Zarządu Spółki (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014, o dokonanych transakcjach zakupu akcji MakoLab S.A. Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Pobierz
Zawiadomienie osoby pełniącej obowiązki zarządcze o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki