Zawiadomienie Wiceprezesa Spółki o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki
2021-11-06

Zarząd MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi (Spółka) informuje, że w dniu 28.10.2021 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie Pana Piotra Adamkiewicza, Wiceprezesa Zarządu MakoLab S.A. sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014, o transakcjach zakupu akcji MakoLab S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Pobierz
Zawiadomienie Wiceprezesa Spółki o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki