Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok
2018-05-18

Zarząd MakoLab S.A. "Spółka" informuje, iż w związku z przewidywanym przedłużeniem terminu zakończenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 zmianie ulega data publikacji raportu rocznego za 2017 rok z dnia 25.05.2018 r. na dzień 30.05.2018 r.
Daty publikacji pozostałych raportów okresowych w 2017 r. nie ulegają zmianie.