Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok
2019-05-21

Zarząd MakoLab S.A. ("Spółka") informuje, iż w związku z przewidywanym przedłużeniem terminu zakończenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 zmianie ulega data publikacji raportu rocznego za 2018 rok z dnia 24.05.2019 r. na dzień 29.05.2019 r.
Daty publikacji pozostałych raportów okresowych w 2019 r. nie ulegają zmianie.