Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
2020-04-06

Zarząd MakoLab S.A. informuje, iż w związku z wcześniejszym niż planowano zakończeniem badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, zmianie ulega data publikacji raportu rocznego za 2019 rok z dnia 22.05.2020 r. na dzień 09.04.2020 r.
Daty publikacji pozostałych raportów okresowych w 2020 r. nie ulegają zmianie.