Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok MakoLab Spółka Akcyjna
2021-04-16

Zarząd MakoLab S.A. informuje, iż w związku z okolicznościami związanymi z pandemią COVID-19 zmianie ulega data publikacji raportu rocznego za 2020 rok z dnia 20.04.2021 r. na dzień 14.05.2021 r.
Daty publikacji pozostałych raportów okresowych w 2021 r. nie ulegają zmianie.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".