Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. na dzień 28.06.2019 r.
2019-05-30

Zarząd MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 289179, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. na dzień 28 czerwca 2019 roku, na godzinę 15.00.
Zarząd MakoLab S.A. przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał na Walne Zgromadzenie, wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Pobierz
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. na dzień 28.06.2019 r.