Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. na dzień 29.06.2023 r.
2023-06-02

Zarząd MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 289179, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. na dzień 29 czerwca 2023 roku, na godzinę 15:00, w Łodzi, w biurze Spółki przy ul. Ogrodowej 8.

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał na Walne Zgromadzenie, wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Pobierz
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. na dzień 29.06.2023 r.