Q1 Hero 4280X2400
Informacja prasowa 5 min. czytania

Dobry I-szy kwartał MakoLab.
Wzrost przychodów o 10% r/r.

12 maja 2023 r. Spółka zaprezentowała wyniki za I kwartał 2023 r. MakoLab pochwalił się wyższą sprzedażą w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Przychody wyniosły 19 732 tys. zł i były większe o 10% w porównaniu do I kwartału 2022. Warto odnotować wzrost udziału eksportu w strukturze przychodów do poziomu 84%. Powyższe wyniki Spółka osiągnęła w okresie, gdy obserwujemy spowolnienie na rynku usług IT.
Raport MakoLab S.A. za I kwartał 2023 r. przynosi dobre informacje na temat wzrostu przychodów, oraz dodatniego wyniku EBIDTA i zysku netto.

Sprzedaż wyniosła 19 732 tys. zł i była większa o 10% w ujęciu r/r. Kluczowy wpływ na ten wynik miał eksport usług, który wzrósł o 15% w porównaniu do I kwartału 2022 i odpowiadał za 84% sprzedaży. Koszty operacyjne Spółki wzrosły o 15%, co wynika przede wszystkim z rosnących kosztów wynagrodzeń, w tym podwyżek płac realizowanych na przestrzeni całego ubiegłego roku. Spółka w 2022 r zatrudniała nowych pracowników z powodu zwiększonych potrzeb projektowych dotyczących także I-go kwartału 2023.
Ostatecznie, wynik EBIDTA w I-szym kwartale 2023 ukształtował się na poziomie 2 239 tys. zł a zysk netto wyniósł 1 611 tys. zł.
Jesteśmy zadowoleni w wyników pierwszego kwartału. Są one rezultatem pracy, którą wykonaliśmy dużo wcześniej oraz wysokiej oceny przez klientów jakości dostarczanych przez nas rezultatów, o czym wielokrotnie od nich słyszę. Dziękuję za to wszystkim pracownikom MakoLab
mówi Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab
Zarówno nasza branża jak i nasi klienci zastanawiamy się jak odpowiedzieć na stale rosnące potrzeby kadrowe. Z drugiej strony widzimy ostatnio sporą „korektę” zatrudnienia u światowych gigantów informatycznych takich jak Google czy Microsoft. W związku z tym zadajemy sobie pytanie, czy to zjawisko „odchudzania” stanu osobowego wiodących firm jest efektem zmniejszenia popytu na usługi online w stosunku do czasu pandemii, gdy często była to jedyna forma kontaktu ze światem, czy też chęcią przejścia na tańszy i bardziej elastyczny model „outsourcingu”. Najbliższe miesiące na pewno dadzą nam przynajmniej wstępną odpowiedź na te pytania.
Wojciech Zieliński, Prezes MakoLab S.A.
Zarząd MakoLab obserwuje obecną sytuację rynkową i na bieżąco weryfikuje plany na przyszłość.
My także odczuwamy już oznaki spowolnienia gospodarczego, które od kilku miesięcy dotyka również naszej branży. Widać wyraźnie, że pieniędzy na rynku na usługi IT jest mniej niż jeszcze rok temu. Do tego mamy do czynienia z inflacją i niestabilną sytuacją polityczną w naszym regionie. W naszych rozmowach z kluczowymi klientami daje się odczuć nie tyle zaniechanie, co wstrzymanie decyzji o projektach i podjęcie ich, gdy perspektywy na przyszłość będą bardziej klarowne. Dlatego informujemy w raporcie, że przyszłych kwartałach dotychczasowe wzrosty sprzedaży mogą nie być utrzymane. Tak jak każda dojrzała firma przygotowujemy się na różne scenariusze w tym na pesymistyczny
mówi Prezes Zieliński.
Spółka aktywnie poszukuje nowych projektów i jest na bieżąco w procesach sprzedażowych, których rozstrzygnięcia powinny mieć miejsce w połowie roku.
Wszyscy intensywnie pracujemy nad pozyskaniem nowych klientów i projektów. Bierzemy udział w postępowaniach ofertowych i prowadzimy rozmowy na temat zleceń wymagających najwyższych kompetencji i standardów zarządzania. Kilka lat temu nie bylibyśmy w nich brani pod uwagę. To pokazuje jak bardzo rozwinęliśmy się i ważne były ostatnie inwestycje na przykład związane z wdrażanym norm bezpieczeństwa i jakości
dodaje Prezes Zieliński.
MakoLab nie zaniechał prac nad nowymi rozwiązaniami. Jednym z ich wyników jest gotowy prototyp systemu weryfikacji szkód komunikacyjnych i wykrywania związanych z nimi wyłudzeń. Wykorzystano w nim narzędzia uczenia maszynowego. Aplikacja powstała we współpracy z jednym z towarzystw ubezpieczeniowych, które jest zainteresowane wdrożeniem wersji produkcyjnej. Nie jest to jedyne zastosowanie wypracowanych rozwiązań, które mogą być interesujące dla innych podmiotów działających w szeroko rozumianym sektorze „mobility”.
Osoby zainteresowane raportem podsumowującym I kwartał 2023 i szczegółowym komentarzem do wyników odsyłamy do:

MakoLab raport kwartalny za I kwartał 2023
Osoba do kontaktu:
Michał Hertel
Dyrektor komunikacji i marketingu
m: michal.hertel@makolab.com
t: +48 604 176 276
Piątek, 12 Maj, 2023
Autor
Michał Hertel
Michał Hertel
Head of Communication & Marketing

News, Raport