Liczba akcji wyemitowanych


Ogółem Notowanych na rynku New Connect
Udział w kapitale 
akcyjnym
Mirosław Sopek 2 571 862 321 862
36,8%
Krzysztofa Sopek 2 571 862 321 862 36,8%
 Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ 358 524 358 524  5,1%
Pozostali 1 484 732 1 484 732
21,3%
Razem 6 986 980 2 486 980 100%